C – Valt mijn medewerker die ik per 1 april 2020 heb aangenomen ook in de loonsom als het gaat om de NOW?

Voor het bepalen van het voorschot in het kader van de NOW wordt gekeken naar de loonsom van januari 2020. Bij het berekenen van de definitieve tegemoetkoming kijkt UWV naar de gemiddelde loonsom over maart, april en mei 2020. Als deze hoger is dan de loonsom van januari, dan wordt de loonsom van januari gebruikt. Personeelswisselingen zijn dus afgedekt, zolang de totale loonsom die van januari maar niet overstijgt.