C – NOW-regeling – Hoe wordt de definitieve tegemoetkoming berekend?

Na afloop van de tegemoetkomingsperiode wordt het definitieve omzetverlies berekend.