Veel digitale publicaties dreigen onder het hoge btw-tarief te blijven

Het wetsvoorstel dat de btw op digitale publicaties per 1 januari 2020 moet verlagen, heeft vooral betrekking op digitale replica’s van gedrukte kranten, boeken en tijdschriften. In tegenstelling tot andere lidstaten houdt Nederland gangbare, innovatievere digitale publicaties buiten het verlaagde btw-tarief.

Vandaag heeft de Mediafederatie haar reactie ingediend op de internetconsultatie over het wetsontwerp ‘Btw-tarief voor elektronische uitgaven’. Het ministerie van Financiën biedt betrokkenen tot donderdag 16 mei gelegenheid om te reageren op het wetsvoorstel.

Vastgehouden aan kenmerken van papieren uitgaven

Meest in het oog springt dat het ministerie van Financiën vasthoudt aan de verschijningsvorm van papieren uitgaven, bijvoorbeeld het uiterlijk, om te bepalen of op digitale publicaties het verlaagde tarief mag worden toegepast. Als de verschijningsvorm verschilt van papieren uitgaven, mag het verlaagde btw-tarief niet worden toegepast.

Geen laag btw-tarief voor veel digitale publicaties

Dat leidt bij digitale publicaties al gauw tot problemen. E-books en e-magazines waarin bijvoorbeeld video’s zijn geïntegreerd vallen snel buiten de scope en ook nieuwswebsites kunnen in het voorstel geen aanspraak maken op het verlaagde btw-tarief. Het wetsvoorstel zegt dat nieuwswebsites geen vast uitgiftemoment kennen zoals een krant en dat daarom het hoge tarief van toepassing moet zijn.

Toekomstbestendigere afbakening noodzakelijk

Peter Stadhouders, directeur van de Mediafederatie: “Dit voorstel dwarsboomt nog steeds de innovatie. Publicaties die meer zijn dan een digitale replica van gedrukte boeken, kranten en tijdschriften blijven benadeeld worden door het hoge btw-tarief. Dat is niet uit te leggen aan de lezer. De afbakening moet veel toekomstbestendiger.”

Nederland kiest veel smallere scope dan andere lidstaten

Dat Nederland kiest voor een bijzonder smalle afbakening is internationaal gezien zeer opmerkelijk. De andere EU-lidstaten die de implementatie van de gewijzigde btw-richtlijn ter hand hebben genomen, kiezen er vrijwel zonder uitzondering voor om nieuwswebsites wél onder het verlaagde tarief te brengen. Ook bieden de meeste lidstaten meer ruimte om de mogelijkheden van video te benutten.

Suggestie voor toekomstbestendige oplossing

In haar reactie op de consultatie draagt de Mediafederatie een suggestie aan voor een toekomstbestendige oplossing. Kern daarvan is om niet de kenmerken van papieren uitgaven als uitgangspunt te nemen, maar te beoordelen of digitale publicaties qua doel, inhoud en gebruik overeenkomen met gedrukte publicaties.