UWV heeft sectorpremies 2018 per sector en premiegroep vastgesteld.

Premie Sector 40 Uitgeverij daalt.

​Het Besluit van de minister van Sociale Zaken tot goedkeuring van de door het UWV vastgestelde premiepercentages sectorfondsen 2018 is gepubliceerd in de Staatscourant van 24 oktober 2017.

De Werkloosheidswet wordt deels gefinancierd via sectorale premies die ten gunste komen van de sectorfondsen en deels via een landelijke premie die ten gunste komt van het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf). De financieringssystematiek van de sectorfondsen wordt beschreven in de Wet financiering sociale verzekeringen.

Voor Sector 40 Uitgeverij geldt één uniforme premie, die in 2018 is vastgesteld op 1,54%, een daling van 1,97% ten opzichte van de huidige premie in 2017 van 3,51%.