Uitspraak Tom Kabinet volgt 19 december

De uitspraak van het Hof van Justitie inzake Tom Kabinet wordt 19 december verwacht. 

Tom Kabinet begon zijn activiteiten in de zomer van 2014. De GAU heeft zich, mede namens haar leden en een aantal door hen vertegenwoordigde auteurs, sindsdien altijd verzet tegen de werkwijze van Tom Kabinet en de gevolgen die dit heeft voor de (digitale) algemene boekenmarkt. Als het Europese Hof de conclusie van zijn A-G volgt (hetgeen in de lijn der verwachting ligt), dan zal zij de visie van de GAU bevestigen en zal Tom Kabinet haar huidige activiteiten moeten staken. Meer informatie over de conclusie van de A-G kunt u in dit bericht vinden.