Uitnodiging voor een algemene online ledenvergadering op dindsdag 15 december aanstaande

Aan de directies en afgevaardigden van de lidbedrijven van MVW,

Graag nodigen we u hierbij uit voor een algemene online ledenvergadering op dinsdag 15 december van 12.30 tot 14.00 uur. Op de agenda staan in elk geval

  • bespreking van de uitgangspunten voor de MVW concept-begroting 2021
  • instemming met de concept-begroting en een aangepast contributiereglement
  • presentatie van de uitgangspunten voor een vergaande samenwerking tussen MVW en GEU.

De agenda en de stukken ontvangt u begin december.

Wij hopen u in grote getale online te mogen begroeten. Door het accepteren van de eerder verzonden outlook uitnodiging kunt u zicht nuĀ al aanmelden voor deze ALV op dinsdag 15 december om 12.30 uur.