Uitgevers geconfronteerd met Afvalbeheersbijdrage in Q4 2015 en Q1 2016

In mei 2015 werd bericht over een nieuw Papiervezelconvenant. Het nieuwe, vijfde convenant betreft afspraken tussen stichting Papier Recycling Nederland (PRN) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en regelt de instandhouding van de inzameling en herverwerking van oudpapier uit huishoudens onder alle marktomstandigheden. Eenmaal per convenantperiode van vier jaar krijgen uitgevers te maken met een heffing voor de systeemkosten van PRN (de Afvalbeheersbijdrage). In het laatste kwartaal 2015 en het eerste kwartaal 2016 is hiervan weer sprake.

Hoogte en wijze van heffen

De Afvalbeheersbijdrage bedraagt 3 euro per 1000 kilogram en is verschuldigd over alle producten van papier en karton niet-zijnde verpakkingen die op de Nederlandse markt worden afgezet. PRN monitort de tonnages periodiek: uitgevers moeten per kwartaal opgave doen. Op basis van de uitkomst van deze monitoring ontvangt de uitgever na afloop van het kwartaal een factuur. Daarnaast kunnen uitgevers de heffing doorbelast krijgen via de papiergroothandel of de drukkerij waarmee wordt samengewerkt. De Afvalbeheersbijdrage is apart zichtbaar op de factuur van deze partijen.

Invulling producentenverantwoordelijkheid

Met de afspraken uit het Papiervezelconvenant wordt voor uitgevers voldaan aan de voor hen geldende producentenverantwoordelijkheid (verwerkingkosten van de eigen producten in de afvalfase). In tegenstelling tot veel omringende Europese landen wordt hiervoor in ons land alleen geheven indien nodig (aan/uit-systeem). Door het goed functioneren van het PRN-systeem kan een permanente wettelijke heffing op papieren producten achterwege blijven.

Uitvoering door Stichting Verwijderingsfonds

De inning van de Afvalbeheersbijdrage wordt uitgevoerd door Stichting Verwijderingsfonds (SVF), het ‘financiële vehikel’ van PRN. Uitgevers die het betreft kunnen deze week een brief van SVF tegemoetzien met nadere informatie over de heffing.

Lees meer informatie over de werking van het PRN-systeem.