Tweederde van de jongeren vindt lezen een leuke vrijetijdsbesteding

62 procent van de jongeren vindt het lezen van boeken een leuke vrijetijdsbesteding. Dat neemt toe met het ouder worden; jongeren van 21 tot 25 jaar vinden lezen significant leuker dan jongeren van 14 tot 20 jaar. Van de oudste leeftijdsgroep leest bijna de helft wekelijks in een boek in zijn vrije tijd. Ruim driekwart van alle jongeren leest ten minste één boek per maand.

Daarnaast leest ongeveer 17 procent van de jongeren (bijna) dagelijks in een boek. Lezen komt daarmee op de negende plaats van de dagelijkse bezigheden onder jongeren, na onder meer computeren (90%), tv-kijken (75%), gamen (46%) en sporten (20%). Dit blijkt uit de Boekenbranchemeting van november onder jongeren van 14 tot 25 jaar naar het kopen, lezen en lenen van boeken. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van KVB-SMB door GfK.

Twee op de drie jongeren leest alleen papieren boeken

Bijna een op de vijf jongeren leest zowel van papier als digitaal, en 15 procent leest (vooral) e-books. De e-books worden het vaakst gelezen op een tablet (46%), op de voet gevolgd door de e-reader (41%). Maar ook op de smartphone wordt regelmatig gelezen (30%). Spanning en avontuur zijn daarbij de meest gelezen genres.

Boekhandel en bibliotheek inspireren jongeren tot lezen

Bijna de helft van de jongeren die wel eens een boek lezen, laat zich bij zijn of haar keuze inspireren door een bezoek aan de boekhandel. Bijna 40 procent vindt inspiratie in de bibliotheek. Over het aanbod en de vindbaarheid zijn jongeren goed te spreken, zowel bij boekhandel als bibliotheek. 70 tot 80 procent vindt dat ze er leuke boeken hebben, dat ze de boeken hebben die ze zoeken, en dat die gemakkelijk te vinden zijn.

Kopen en lenen

Eenderde van de jongeren bezoekt minstens eenmaal per maand de boekhandel. Per bezoek koopt driekwart van hen één of meer boeken. De bezoekfrequentie loopt langzaam op, met een kleine terugval bij de 16- en 17-jarigen. Bij de bibliotheek is het patroon tegengesteld. Van de 14- en 15-jarigen bezoekt ruim de helft minstens eenmaal per maand de bibliotheek. Bij de 21- tot 25-jarigen is dit nog maar naar 17 procent. De meerderheid van de jongeren leent ten minste één boek per bezoek.

Het volledige KVB-SMB onderzoek is gratis beschikbaar voor GAU-, KBb- en VOB-leden.