Subsidie voor grensoverschrijdende projecten

In 2018 hebben de Taalunie en het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) een nieuwe subsidieregeling opgericht. Deze subsidieregeling is ter ondersteuning van projecten die gericht zijn op de uitwisseling van kennis en expertise tussen de verschillende delen van het Nederlandse taalgebied.

De regeling is met name bedoeld voor projecten of initiatieven die gericht zijn op het vergroten van het grensoverschrijdende potentieel van de Nederlandstalige (kinder- en jeugd) literatuur óf projecten die gericht zijn op het versterken van de professionele samenwerking tussen de verschillende delen in het Nederlandse taalgebied. Hiernaast onderscheiden projecten die in aanmerking komen voor de subsidie zich door een doordacht en origineel concept, dat verschillende vormen kan aannemen (bv. manifestaties of activiteiten, websites, digitale platformen, publicatiereeksen, netwerkmomenten enz.). Tenslotte wordt de voorkeur gegeven aan nieuwe, grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden tussen verschillende organisaties.

De lancering van dit reglement past in de vernieuwde, versterkte Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking, die in maart 2018 formeel werd bekrachtigd via een samenwerkingsovereenkomst voor de promotie van de Nederlandstalige literatuur en toneelschrijfkunst in het taalgebied.

Organisaties, waaronder uitgeverijen, kunnen een subsidieaanvraag indienen. Het project moet plaatsvinden/uitgevoerd worden in België (meer specifiek in het Nederlandse taalgebied van België of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad), in Nederland, in Suriname of in het Caraïbisch gebied.

De deadline voor het indienen van een aanvraag voor projecten literair grensverkeer is 14 juni 2019. De aanvrager kiest zelf hoelang het project/initiatief loopt. De looptijd moet echter wel vallen binnen de periode van 1 oktober 2019 tot 1 oktober 2020. Als deze begrenzing in de tijd een probleem zou vormen, of als u hier vragen over heeft, dan kunt u contact met het Letterenfonds  opnemen. Als er een subsidie wordt toegekend, dan bedraagt die minimaal 5.000 euro en maximaal 12.500 euro.

Meer informatie over de subsidieregeling, het subsidiereglement en het aanvraagformulier vindt u via de website van het Vlaamse Fonds voor de Letteren of de website van het Nederlandse Letterenfonds.

Contactpersonen: