Subsidie duurzame inzetbaarheid voor bedrijven

Bedrijven en instellingen kunnen van 25 tot en met 29 juni 2018 een aanvraag indienen bij het Agentschap SZW om mensen langer en productief aan het werk te houden.

Een aanvrager kan 50 procent van de projectkosten gesubsidieerd krijgen, tot een bedrag van maximaal 12.500 euro. Voorwaarde is dan wel dat het bedrijf zelf de andere helft van de projectkosten financiert.

Voor meer informatie zie de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.