Stimuleringsregeling Open en online onderwijs 2019

De minister van OCW stelt financiering beschikbaar aan hoger onderwijsinstellingen voor experimenten met online onderwijs en initiatieven om open leermateriaal in te zetten.

Uitbreiding van onderwijs met online onderwijsvormen of herontwerpen van bestaand onderwijs aan de hand van de mogelijkheden die online onderwijs biedt, moeten de onderwijskwaliteit voor studenten verbeteren. Omdat online en blended onderwijs steeds vaker wordt ingezet, wordt de vraag naar meer en kwalitatief goed digitaal leermateriaal groter.

Voor het volledige bericht zie de site van de GEU.