Start evaluatie toezicht handhaving Wet op de vaste boekenprijs

Graag attendeert MVW haar leden erop dat het Commissariaat voor de Media zijn toezicht op en de handhaving van de Wet op de vaste boekenprijs (Wvbp) over de periode 2014-2018 gaat evalueren.

Onderzoeksbureau DSP-groep zal een aantal stakeholders benaderen met een vragenlijst. Vervolgens vinden gesprekken plaats met de Koninklijke Nederlandse Boekverkopersbond, de Mediafederatie/Groep Algemene Uitgevers, de Vereniging van Zelfstandige Uitgevers, Bookspot en CB Logistics. Uitgevers kunnen hun ervaringen aan deze organisaties doorgeven. DSP-groep zal o.b.v. alle input een evaluatierapport opstellen. Daarnaast maakt het Commissariaat een beschrijving van de werkzaamheden en taakuitoefening over de periode 2014-2018.

Het rapport en de beschrijving maken deel uit van de algemene evaluatie van de Wvbp, die later dit jaar aan de Eerste en Tweede Kamer wordt toegezonden.