Smartphone neemt activiteiten tablet over

Uit het nieuwste onderzoek van GfK ‘Trends in digitale media’ dat eind januari is verschenen, blijkt dat de smartphone steeds veelzijdiger wordt gebruikt. Het gebruik van internet, mailen, social media, bankieren en het doen van online aankopen zijn licht toegenomen op de smartphone en nemen op de tablet af.

De smartphone wordt daarnaast steeds vaker gebruikt voor nieuwe toepassingen zoals bijvoorbeeld het gebruik als mobiele toegangskaart (dit groeit van 13% in 2015 naar 21% in 2017). De variatie in gebruik op de tablet neemt veelal af, alleen het kijken van TV programma’s en videofilmpjes nemen op beide apparaten toe. Televisiekijken op de smartphone neemt toe van 11% (2015) naar 17% (2017) en op de tablet van 30% (2015) naar 33% (2017). Voor het kijken van videofilmpjes geldt hetzelfde; dit nam op beide apparaten toe tot 41%.  Inmiddels is 88% van de Nederlanders in het bezit van een smartphone en 70% heeft een tablet. De SMART-TV vindt steeds meer een plek in het huishouden; 51% gebruikt deze wekelijks. Het SMART-TV bezit is toegenomen tot 42%. “Mensen maken ook steeds meer gebruik van diverse apps op de SMART-TV. Hierdoor wordt het voor adverteerders steeds beter mogelijk om gerichte aanbiedingen te doen. Programmatic advertising via het televisiescherm zal dan ook een steeds belangrijkere rol krijgen“, aldus Liesbeth Nekkers, Head of Media Measurement GfK. De social media stijgen in gebruik, alleen Twitter en Facebook stabiliseren. Facebook daalt wel onder de jongeren (13-17 jaar). Zowel Instagram als Snapchat gebruik blijft stijgen onder de 13-17 jarigen. Ruim een kwart van de Nederlanders (27%) geeft aan een adblocker te gebruiken. Dit aandeel stijgt gestaag sinds 2015, toen het nog 23% betrof. Bijna een derde van de consumenten geeft aan in de toekomst adblockers te willen gaan gebruiken op de smartphone. Op de tablet is dit 20%.

Virtuele assistenten krijgen grip op de markt. 72% van de Nederlanders heeft er wel eens van gehoord. 59% kent er minstens één waarvan Siri de meest bekende is. Kijken we naar de Digital Home Assistent, dan ligt de bekendheid veel lager; 79% kan er geen noemen. Google home wordt met 13% het meest genoemd.12% verwacht er binnen 5 jaar wel een te gaan gebruiken.

Over het onderzoek Trends in digitale media Het onderzoek ‘GfK Trends in digitale media’ is uitgevoerd door GfK in samenwerking met KVB-SMB, MMA, NDP nieuwsmedia, PMA en Screenforce. De steekproef bestaat uit 1204 Nederlanders van 13 jaar of ouder die gebruikmaken van internet en is representatief voor 13.615.000 internetters. Dit onderzoek wordt sinds 2011 één keer per jaar uitgevoerd en gaat in op het gebruik van mobiele devices in het algemeen en specifiek voor het gebruik van media. Het totale onderzoeksrapport is voor € 1.450 te verkrijgen.

Voor vragen en/of interesse in het nieuwste ‘GfK Trends in digitale media’ rapport kunt u contact opnemen met Bastiaan van Nood, email: bastiaan.vannood@gfk.com of telefonisch via 088-4351772.