Samenwerking Sandd en Post NL per 1 februari een feit

De Mediafederatie is samen met een groot aantal partijen (grootverbuikers post, DHL, andere verzenders, Greetz, Hallmark, etc) een lange periode bezig geweest om de politiek ervan te overtuigen dat er andere opties zijn voor de postmarkt dan de fusie van Sandd en Post NL. We hebben zelfs ook een groot onderzoek laten verrichten om andere opties te kunnen onderbouwen. Alle lobbyacties (die lobby was intensief en vanuit veel partijen) en het negatieve advies van de ACM ten spijt heeft de politiek besloten dat de fusie kon doorgaan.

De fusie is nu vanaf 1 februari aanstaande een feit. De lobby om iets anders in de postmarkt te doen dan het laten fuseren van Sandd en Post NL is niet succesvol geweest. Er komt zo goed als zeker wel een soort van orgaan waar gesproken kan worden over de ontwikkeling van de tarieven. Mocht dat orgaan er komen lijkt het er op dit moment sterk op dat de Mediafederatie daar een zetel in zal krijgen.

Dat is wat de Mediafederatie kan betekenen ten aanzien van de ontwikkelingen in de postmarkt. Onderhandelingen tussen bedrijven en Sandd/Post NL is iets waar de Mediafederatie buiten moet blijven.