Rutte-III dreigt uitgeefproducten 90 miljoen euro duurder te maken

Naar verluidt maakt een verhoging van het btw-tarief van 6 naar 9 procent deel uit van het nieuwe regeerakkoord.

Als deel van een algehele herziening van het belastingstelsel lijken de nieuwe coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie het verlaagde btw-tarief te willen verhogen van 6 naar 9 procent. Die btw-verhoging levert de schatkist jaarlijks 2,6 miljard euro op, waarmee andere belastingen verlaagd kunnen worden.

Verhoging raakt uitgeefsector hard
Een verhoging van het verlaagde btw-tarief betekent volgens cijfers van het ministerie van Financiën dat uitgeefproducten jaarlijks gezamenlijk ruim 90 miljoen euro duurder worden. Zowel lezers, scholen als uitgeverijen zullen de gevolgen van deze lastenverzwaring voelen.

De marges in de uitgeefsector zijn in het afgelopen decennium fors kleiner geworden. Oorzaken zijn onder andere de grote investeringen in digitalisering, maar voor nieuws- en magazine-uitgevers ook het opvangen van sterk dalende advertentie-inkomsten.

De Tweede Kamer dringt al geruime tijd sterk aan op verlaging van het btw-tarief voor digitale media. Nu zou de btw op gedrukte uitgeefproducten juist worden verhoogd.

Herziening belastingstelsel
In de discussie over een mogelijke herziening van het belastingstelsel heeft het NUV zich in zijn lobbycontacten al in een vroeg stadium gekeerd tegen een verhoging van het verlaagde btw-tarief en gewezen op de grote negatieve consequenties ervan. Hoewel belastingverschuivingen voor burgers en bedrijven per saldo neutraal of zelfs positief kunnen uitpakken, zijn de gevolgen voor de uitgeefsector groot.

Het uitgeefvak staat structureel onder druk, waardoor deze btw-verhoging de sector onevenredig hard treft. Dat heeft niet alleen economisch nadelige effecten, ook de maatschappelijke effecten van een btw-verhoging zijn negatief: het ook door Den Haag gewenste gevarieerde en pluriforme aanbod van uitgeefproducten zoals dagbladen, boeken, tijdschriften en leermiddelen loopt door de btw-verhoging extra risico’s.

Het NUV blijft al het mogelijke doen om de gevolgen van een btw-verhoging te voorkomen. Daarin trekt het NUV branche-overstijgend op met onder andere VNO-NCW/MKB-Nederland.