ROUTE NAAR RI&E STIMULEERT NALEVING

Het ministerie van SZW voert een vier jaar durend project uit, ‘Route naar RI&E’, om de naleving van de risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) te stimuleren. MKB-Nederland en VNO-NCW steunen dit project, dat vorige week tijdens de Week van de RI&E is gelanceerd. De RI&E is een belangrijk middel om de risico’s in een bedrijf in samenwerking met medewerkers in beeld te brengen om arbeidsuitval zoveel mogelijk te voorkomen. Het startpunt van de route naar de RI&E moet de ondernemer zijn, en gericht zijn op het overzicht krijgen over prioriteiten en niet op het opstapelen van nog meer regels op de ondernemer. Branches spelen hierbij een belangrijke rol.

Bekijk de website Route naar RI&E