Reactie Mediafederatie op consultatie wetvoorstel wijziging Auteurswet

Op 2 september heeft de Mediafederatie haar bijdrage aan de consultatie van het wetsvoorstel voor een wijziging van de Auteurswet ingediend. Deze wijziging is noodzakelijk in verband met de implementatie van de Richtlijn betreffende het auteursrecht in de digitale eengemaakte markt. Deze nieuwe Richtlijn werd eerder dit jaar door het Europees Parlement aangenomen en bevat onder andere een nieuw persuitgeversrecht en de reparatie van de gevolgen van de HP Reprobel uitspraak. De bijdrage is in nauwe samenwerking met de verschillende brancheorganisaties en met de deskundigen uit de bedrijven tot stand gekomen.

U kunt hier de bijdrage van de Mediafederatie lezen.