Raad voor Cultuur doet aanbevelingen voor audiovisuele sector

Het adviesorgaan van minister Slob bepleit een heffing voor audiovisuele diensten, waaronder Netflix en YouTube.

Op verzoek van de vorige bewindspersonen heeft de Raad voor Cultuur, het adviesorgaan van regering en parlement op het terrein van kunst, cultuur en media, een adviesrapport gepresenteerd met aanbevelingen om de audiovisuele sector te stimuleren.

Heffing op audiovisuele diensten

In navolging van omringende landen beveelt de Raad voor Cultuur een heffing aan voor alle eindexploitanten van zowel betaalde als gratis offline en online audiovisuele diensten. Daarmee zou de heffing gelden voor zowel streamingdiensten als Netflix, kabelexploitanten als Ziggo, maar ook bioscopen en kleinschalige online videodiensten. De raad vindt een afdracht van tussen de 2 en 5 procent van de omzet redelijk.

De heffing ligt in het verlengde van de herziening van de Europese richtlijn Audiovisuele Mediadiensten. De Raad van Ministers onderhandelt op dit moment met het Europees Parlement en de Europese Commissie over aanpassing van de richtlijn, waardoor heffingen op internationaal opererende diensten als Netflix mogelijk worden gemaakt.

De inkomsten uit de beoogde heffing moeten naar een audiovisueel fonds vloeien, waar publieke en commerciƫle partijen vervolgens een beroep op kunnen doen. Doel van de heffing is om de opbrengsten uit audiovisuele producties meer dan nu het geval is terug te investeren in de totstandkoming van nationale audiovisuele producties.

Lees het volledige bericht bij NDP Nieuwsmedia.