Procedure verlenging tijdelijke Covid 19 voorzieningen

In de afgelopen maanden zijn enkele wetten aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer waarmee op mijn beleidsterrein tijdelijke wettelijke voorzieningen zijn gerealiseerd om problemen te verhelpen of voorkomen als gevolg van de beperkingen die voortvloeien uit de COVID-19-maatregelen. Het betreft met name voorzieningen om het vergaderen of (ver)horen langs elektronische weg mogelijk te maken waar wettelijk slechts een fysieke bijeenkomst was voorzien.

Deze voorzieningen geven de ruimte aan overheidsinstanties of particulieren om desgewenst gebruik te maken van elektronische alternatieven, maar leggen daartoe leggen geen verplichtingen op.

Om het tijdelijke karakter van die voorzieningen buiten twijfel te stellen is daarbij bepaald dat deze per 1 september zullen vervallen, tenzij voor die tijd bij koninklijk besluit tot verlenging wordt besloten. Zo’n verlenging kan meerdere malen plaatsvinden, maar telkens ten hoogste voor twee maanden.

Lees hier de gehele brief van minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, aan de Tweede Kamer.