Problematiek werkmaatschappijen in relatie tot NOW

De Stichting van de Arbeid heeft bij brief d.d. 10 april in een brief aan minister Koolmees bepleit om de NOW aan te passen ten behoeve van werkbehoud op het niveau van werkmaatschappijen van midden- en grotere bedrijven waarvoor de NOW in de huidige opzet onvoldoende oplossing biedt. Het gaat om ondernemers in de bouw, maakindustrie, schoonmaak, installatiebranche, garagebedrijven, etc. die veel banen en inkomen aan mensen bieden.

In de praktijk zijn er vele situaties waarin de omzetdaling voor het concern per saldo niet groter is dan 20% terwijl er wel een werkmaatschappij stilligt of met veel omzetverlies te maken heeft. Deze onderneming kan geen of zeer beperkt gebruik van de NOW maken. Hoewel de onderneming het uiterste doet om de werkgelegenheid zoveel mogelijk te behouden, kan de last van de inactieve medewerkers in de werkmaatschappij niet door de overige werkmaatschappijen gedragen blijven worden. Gevolg is dat voor de werknemers die bij deze werkmaatschappij werken ontslag aangevraagd zal worden of de vestiging/werkmaatschappij alsnog de deuren moet sluiten met alle (grote) gevolgen van dien voor de lokale economie en werkgelegenheid.

De brief is hier te vinden

NB. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 17 april over de motie over dit onderwerp die inmiddels is aangenomen.