Privacy & Big Data

Om producten en diensten goed te laten aansluiten op de behoeften van hun klanten zijn uitgeverijen continu bezig om hun klanten beter te leren kennen. Dit doen zij door het verzamelen van informatie over hoe de klanten omgaan met hun huidige producten en diensten en met de inzichten hieruit hun producten aan te passen. Deze informatie bestaat uit data, soms grote hoeveelheden data. Het verzamelen, verwerken en gebruiken van deze data is iets wat zorgvuldig en nauwlettend moet gebeuren en waar uitgeverijen de grootst mogelijke aandacht aan besteden. Privacy en Cybersecurity spelen hierbij een grote rol.

Privacy

Privacy is een belangrijk thema voor de uitgeefsector. Uitgevers verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals voor het onderhouden van contact met bestaande of potentiële klanten en abonnees, voor direct marketing en op interesse gebaseerde informatie en advertenties. Voor het verwerken van persoonsgegevens gelden zowel wettelijke regels als zelfreguleringsafspraken. Het NUV informeert zijn leden over de ontwikkelingen op het gebied van privacywet- en -regelgeving en adviseert over correcte toepassing daarvan.

Er is een nauw verband tussen reclame en privacy. Reclame toegesneden op een specifieke doelgroep is vaak effectiever en om die advertenties op maat te kunnen bieden is het nodig persoonsgegevens te verwerken, zoals (e-mail)adressen en telefoonnummers. Informatie over direct marketing is te vinden bij het onderwerp Reclame.

Big Data

Data speelt een steeds grotere rol bij uitgeverijen. Door de inzet van data kunnen uitgeverijen hun producten beter laten aansluiten bij de wensen van de klant. Zo zijn ze in staat om voor iedereen persoonlijk relevante informatie aan te bieden, op het juiste moment en in de vorm die de klant prefereert. Ook doet de inzet van Big Data, datasets die te groot zijn om met reguliere databasemanagementsystemen te onderhouden, zijn intrede bij uitgeverijen. Hierbij worden op slimme wijze inzichten verkregen uit grote, soms ongestructureerde, hoeveelheden data. die uitgeverijen vervolgens gebruiken om nog beter voorzien in de informatiebehoefte van haar klanten.

Het NUV organiseert bijeenkomsten voor zijn leden waarin de mogelijkheden van Big Data voor uitgeverijen worden toegelicht en hoe daar verantwoord mee om kan worden gegaan.