Prijsgrenzen 2020 depottarieven CB voor boeken met een W-korting

Jaarlijks vindt per 1 januari een grensaanpassing plaats op basis van de prijsontwikkelingsindex van het W-boek in het Centraal Depot.

De gemiddelde prijsstijging van het W-boek in het Centraal Depot 2019/2018 (t/m september) bedroeg 2,29%. Overeenkomstig de Depotovereenkomst zullen de prijsgrenzen voor het W-boek met ingang van 1 januari 2020 met dit percentage worden verhoogd.

Met ingang van 2020 leidt dat tot de volgende staffel:

Prijsgrenzen 2020 (particuliere verkoopprijs incl. btw) Korting 2020
t/m € 26,10                                                                        30,19%
van € 26,11 t/m € 51,27                                                     29,19%
vanaf € 51,28                                                                     27,19%