Prijsgrenzen 2019 depottarieven CB voor boeken met een W-korting

Jaarlijks vindt per 1 januari een grensaanpassing plaats op basis van de prijsontwikkelingsindex van het W-boek in het Centraal Depot.

De gemiddelde prijsstijging van het W-boek in het Centraal Depot 2018/2017 (t/m september) bedroeg 0,77%. Overeenkomstig de Depotovereenkomst zullen de prijsgrenzen voor het W-boek met ingang van 1 januari 2019 met dit percentage worden verhoogd.

Met ingang van 2019 leidt dat tot de volgende staffel:

Prijsgrenzen 2019 (particuliere verkoopprijs incl. btw) Korting 2019
t/m € 25,52 30,19%
van € 25,53 t/m € 50,12 29,19%
vanaf € 50,13 27,19%

In deze prijsgrenzen is geen rekening gehouden met de btw-verhoging van 6% naar 9% per 1 januari 2019. Dit omdat het nog niet duidelijk is hoe uitgevers omgaan met hun verkoopprijzen. De verkoopprijsontwikkeling door de btw-verhoging zal pas per 1 januari 2020 doorwerken in de depotmarge.