Premiepercentages cao-fondsen per 1 januari 2018

Voor het jaar 2018 zijn de premiepercentages voor de verschillende cao-fondsen vastgesteld. De premies zijn gebaseerd op de CAO voor het Uitgeverijbedrijf en gelden per 1 januari 2018.

Ook zijn de rekenregels per 1 januari 2018 bekend. In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2018 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau.