PO-Raad en VO-raad: zorg voor goede digibasis op school

Woensdag 31 januari is in de Tweede Kamer tijdens het Algemeen Overleg over Onderwijs, ICT en leermiddelen gesproken over hoe we kunnen zorgen dat iedere school een snelle, stabiele en veilige internetverbinding heeft.

De PO-Raad en VO-raad roepen de Kamer op met duurzame oplossingen te komen omdat inzet van ICT en investeringen hierin van de overheid onmisbaar zijn voor goed onderwijs.

Voor het gehele bericht zie de site van de GEU.