Papiervezelconvenant bespaart uitgevers jaarlijks 30 miljoen

Op 1 mei 2015 ondertekenden stichting Papier Recycling Nederland (PRN), waarin ook het NUV bestuurlijk vertegenwoordigd is, en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een nieuw Papiervezelconvenant. Het nieuwe, vijfde Papiervezelconvenant geldt van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2018. Het NUV krijgt geregeld vragen over het convenant, de werking van het PRN-systeem en de toegevoegde waarde ervan. Erik Timmermans, directeur van Papierenkarton.nl legt het in een interview in Vakblad haarfijn uit.

De toegevoegde waarde van het PRN-systeem blijkt enorm. Timmermans becijferde dat het de uitgeefsector circa dertig miljoen euro op jaarbasis bespaart. Doel van het PRN-systeem is de continuïteit van de inzameling en recycling van oudpapier onder alle marktomstandigheden te waarborgen. Nederland is in Europa al vele jaren een koploper in papierrecycling. Door het goed functioneren van het PRN-systeem is een permanente wettelijke heffing op papieren producten, waarvan in veel andere Europese landen wel sprake is, in Nederland niet nodig en dat bespaart de sector dus veel geld.