Nieuws

Verdeling Reprogelden 2019 en verder

de Mediafederatie GAU

De verdeling van de Reprogelden 2019 is in juli 2020 gestart. Nadat op 4 november 2019 het  bestuur van de Stichting Reprorecht tot een aanpassing van de reprorechtverdeling had besloten (waarbij auteurs van de GEU en MVW niet meer via hun uitgevers de reprogelden krijgen maar via Lira, tekstauteurs, en…

Lees verder

Na vakantie in quarantaine: loondoorbetaling of niet?

de Mediafederatie

Wat als een werknemer op vakantie gaat naar een gebied met een geel, oranje of rood reisadvies? Wat als de werknemer tijdens of na z’n vakantie in quarantaine moet: loondoorbetaling of niet? Tot 1 januari 2020 gold als hoofdregel in de wet: geen arbeid, geen loon. Uitzondering op de hoofdregel,…

Lees verder

Folder ‘Corona en mobiliteit: tips voor werkgevers’

de Mediafederatie

De overheid heeft samen met grote werkgeverspartijen tips opgesteld over mobiliteit tijdens corona: Laat uw werknemers zoveel mogelijk thuiswerken. Maak afspraken over spreiding van teamsessies en vergaderingen. Stimuleer het gebruik van alternatieve vervoersmiddelen. Klik hier om de brochure van de Rijksoverheid in te zien.

Lees verder

Met AWVN-rekentool berekent u snel hoogte subsidiebedrag NOW-2

de Mediafederatie

Sinds deze week kunt u de NOW-2 subsidie aanvragen. Met de NOW-2 rekentool berekent u zowel het voorschot als de verwachte uiteindelijke subsidie. Deze zogenoemde nacalculatie kan voor u van belang zijn als u inschat dat de gemiddelde loonsom per maand in de subsidieperiode (juni t/m september) beduidend lager is…

Lees verder

Traditionele media winnen aan relevantie ten opzichte van sociale media

de Mediafederatie

De Nederlander is traditionele media de afgelopen jaren doelbewuster gaan gebruiken. Het tegengestelde gaat op voor social media die meer uit tijdverdrijf worden bekeken. Dat blijkt uit Mediabelevingsonderzoek 2020, uitgevoerd door KANTAR in opdracht van bvA, Magazine Media Associatie  NDP Nieuwsmedia en Outreach. Dit single source onderzoek geeft kwalitatieve informatie…

Lees verder

Brief minister Koolmees – Uitwerking pensioenakkoord

de Mediafederatie de Mediafederatie Academy GAU GEU MMA MVW NDP Nieuwsmedia

Op 5 juni 2019 hebben het kabinet en werknemers- en werkgeversorganisaties de hoofdlijnen van het pensioenakkoord gepresenteerd.1 Het akkoord betreft een totaalpakket aan maatregelen. Er zijn onder andere afspraken gemaakt over de vernieuwing van het pensioenstelsel, een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd, een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen en over een…

Lees verder

Mediafederatie bestudeert CBS-rapport over de prijsontwikkelingen van e-books en digitaal nieuws

de Mediafederatie de Mediafederatie Academy GAU GEU MMA MVW NDP Nieuwsmedia

De Mediafederatie heeft kennisgenomen van het onderzoeksrapport dat vanmiddag door het ministerie van Financiën naar de Kamer is gestuurd. Dit rapport beoogt de prijsontwikkeling van e-books en digitaal nieuws in kaart te brengen. De Mediafederatie bestudeert het onderzoek. In een later stadium zal de Mediafederatie met een inhoudelijke reactie komen.

Lees verder

Webinar Tegemoetkoming Vast Lasten (TVL)

de Mediafederatie

VNO-NCW en MKB-Nederland organiseerden 1 juli samen met EZK en RVO een webinar over de TVL, de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb. Voor wie niet in de gelegenheid was deel te nemen: het webinar is terug te kijken op het Vimeokanaal van VNO-NCW en MKB-Nederland. Klik hier om het webinar te bekijken.

Lees verder