Nieuws

Optimalisatie en ontwikkeling van data-gedreven marketing door uitgeefmedia

de Mediafederatie Academy

De Mediafederatie Academy heeft in samenwerking met The Big Story onderzoek gedaan naar de stand van zaken en wensen m.b.t. data-gedreven marketing en het gebruik van marketingtools in de lidbedrijven van de bij de Mediafederatie aangesloten brancheorganisaties.   Aanleiding en doel van het onderzoek De afgelopen 2 jaar organiseerde…

Lees verder

Uw input gevraagd voor de programmering van de Mediafederatie Academy

de Mediafederatie MVW

De Mediafederatie Academy wil met haar programma zo veel mogelijk voorzien in de behoeften van de leden van GAU, GEU, Magazine Media Associatie, MVW en NDP Nieuwsmedia. De afgelopen jaren heeft de Academy verschillende bijeenkomsten georganiseerd over datagedreven marketing en bij de deelnemers een discrepantie tussen ambitie en het daarbij horende…

Lees verder

Mediafederatie verheugd over verlaagd tarief voor e-publicaties

de Mediafederatie

De Mediafederatie juicht de introductie van het verlaagde tarief voor e-publicaties toe. De maatregel is opgenomen in het Belastingplan 2020. In het oorspronkelijke wetsvoorstel werd de ongelijke behandeling van fysieke en digitale publicaties voor e-books en educatieve publicaties opgeheven, maar bleef het hoge btw-tarief van toepassing op uitgeefproducten als digitale…

Lees verder

Advocaat-generaal Europese Hof acht handelswijze Tom Kabinet onrechtmatig

de Mediafederatie GAU GEU MVW

Vandaag heeft de advocaat-generaal (A-G) van het Europese Hof zijn conclusie genomen in de zaak die de GAU al jarenlang voert tegen Tom Kabinet, een website die ‘tweedehands e-books’ verkoopt. De A-G volgt volledig de argumentatie die de GAU bij monde van haar advocaat Christiaan Alberdingk Thijm (bureau…

Lees verder

Start cao-overleg op 11 september 2019

de Mediafederatie GAU GEU MMA MVW NDP Nieuwsmedia

De CAO voor het Uitgeverijbedrijf (CAO-UB) is verstreken op 31 mei 2019. De start van het overleg voor de nieuwe cao is helaas vertraagd. De cao-onderhandelingen voor de nieuwe CAO-UB gaan op 11 september 2019 van start.

Lees verder

Veel digitale publicaties dreigen onder het hoge btw-tarief te blijven

de Mediafederatie GAU GEU MMA MVW NDP Nieuwsmedia

Het wetsvoorstel dat de btw op digitale publicaties per 1 januari 2020 moet verlagen, heeft vooral betrekking op digitale replica’s van gedrukte kranten, boeken en tijdschriften. In tegenstelling tot andere lidstaten houdt Nederland gangbare, innovatievere digitale publicaties buiten het verlaagde btw-tarief.

Lees verder