Nieuws

TOZO krijgt toets op beschikbare geldmiddelen

de Mediafederatie

De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) wordt verlengd tot 1 juli 2021. Voor deze regeling gold al een partnerinkomenstoets. Huishoudens met een inkomen boven het sociaal minimum konden daardoor al geen aanspraak meer maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud. Vanaf 1 oktober wordt daar ook een beperkte vermogenstoets in…

Lees verder

Wat verandert er per 1 oktober aan de NOW?

de Mediafederatie

De looncompensatieregeling NOW wordt verlengd tot 1 juli 2021. Voor de periode van 1 oktober tot 1 januari blijft de toegangsdrempel staan op minimaal 20 procent omzetverlies, daarna wordt dit verhoogd naar 30 procent. Bij volledig omzetverlies wordt vanaf 1 oktober 80 procent van de loonkosten vergoed, vanaf 1 januari daalt…

Lees verder

Derde noodpakket goede basis komende maanden

de Mediafederatie

Met het derde noodpakket ligt er een goede basis voor de komende maanden.’ Dat zeggen ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op de maatregelen die het kabinet zojuist heeft gepresenteerd. ‘Vooral het feit dat er…

Lees verder

COVID-19 PREVENTIEMAATREGELEN DE MEDIAFEDERATIE ACADEMY

de Mediafederatie de Mediafederatie Academy MVW

De Mediafederatie Academy verheugt zich op jouw komst en doet er alles aan om de veiligheid van deelnemers, docenten, sprekers en medewerkers m.b.t. Covid-19 te waarborgen. Dat lukt alleen als we ons allemaal aan een aantal maatregelen houden. Daarom vragen we je om voor jouw komst de onderstaande maatregelen aandachtig…

Lees verder

Verlengingsbesluit tijdelijke COVID-19-voorzieningen

de Mediafederatie

‘In dit besluit wordt voor een aantal van de voorzieningen de vervaldatum gewijzigd van 1 september 2020 in 1 oktober 2020 zodat de geldigheid daarvan verlengd wordt tot deze nieuwe vervaldatum. Het betreft de voorzieningen in de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid, de Verzamelspoedwet COVID-19, de Tweede verzamelspoedwet COVID-19…

Lees verder

Stimuleer zoeken naar ander werk vanuit de NOW

de Mediafederatie

De NOW heeft een belangrijke rol gespeeld in het behoud van werkgelegenheid aan het begin van de coronacrisis. Nu een deel van de bedrijven echter langdurig een lagere productiviteit kent, neemt het belang van zoeken naar ander werk toe. Een lagere vergoeding voor bedrijven en/of een beperking van de loondoorbetaling…

Lees verder

Ondernemers wijzen op belang bewust reizen in vakantietijd

de Mediafederatie

In navolging van het kabinet roepen ondernemingsorganisaties hun leden en hun werknemers op om voor vertrek naar vakantie goed de reisadviezen te raadplegen. Na bezoek aan een oranje of rood gebied is thuisquarantaine om verspreiding van het virus te voorkomen dringend aan te bevelen. Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland is het belangrijk…

Lees verder

Duidelijke landelijke preventieve corona-maatregelen nodig

de Mediafederatie

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn net als het kabinet zeer bezorgd dat het coronavirus de ruimte krijgt voor een nieuwe gevaarlijke opmars. De ondernemersorganisaties menen dat de preventieve maatregelen eenduidiger en effectiever moeten zijn. Dit hebben zij vandaag in een brief aan het kabinet laten weten. De organisaties pleiten in 4…

Lees verder

Snel en verplicht testen na brononderzoek

de Mediafederatie

MKB-Nederland en VNO-NCW willen dat werknemers die in contact zijn gekomen met corona besmette mensen, meteen verplicht worden getest. Dat zeggen zij in reactie op de verplichte thuisquarantaine die minister De Jonge (Volksgezondheid) voor deze mensen voorstelt. MKB-Nederland en VNO-NCW vinden dat werkgevers de mogelijkheid moeten krijgen om medewerkers te…

Lees verder

Hoe vindt de verdeling van collectieve gelden plaats?

de Mediafederatie GAU

Sinds dit jaar (2020) keert de Stichting PRO de gelden uit aan uitgevers die voortvloeien uit de opbrengsten van de Stichting Reprorecht. Voor meer informatie over deze regeling zie www.reprorecht.nl Voorheen keerde Stichting PRO ook de zogenaamde ‘readergelden’ uit (dit zijn gelden die voortvloeien uit overeenkomsten met onderwijsinstellingen), maar…

Lees verder