Nieuws

Mediafederatie ‘Vriend’ van het IPK

de Mediafederatie GAU MMA MVW NDP Nieuwsmedia

De Mediafederatie heeft zich aangesloten als ‘Vriend’ bij het Informatiecentrum Papier en Karton (IPK). Hiermee onderstreept de Mediafederatie dat samenwerken binnen de keten van belang is. “Iedere organisatie heeft te maken met duurzaamheidsdoelen. Het is belangrijk met elkaar op te trekken. Netwerken, kennis delen, een gezamenlijke boodschap uitdragen en met…

Lees verder

Nieuwe aanvraagronde STAP-budget

de Mediafederatie GAU MMA MVW NDP Nieuwsmedia

Op maandag 2 mei 10.00 uur kan het STAP-budget weer worden aangevraagd. STAP (Stimulering ArbeidsmarktPositie) is één van de subsidieregelingen van de overheid om werknemers en werkzoekenden te stimuleren te blijven leren. Het ministerie van SZW heeft de website hoewerktnederland.nl ontwikkeld waarmee bedrijven hun medewerkers goed en tijdig kunnen informeren…

Lees verder

SER-advies hybride werken: dit moet u weten

de Mediafederatie GAU MMA MVW NDP Nieuwsmedia

Op verzoek van het kabinet heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) een advies uitgebracht over het hybride werken. In dit artikel de vier belangrijkste conclusies en aanbevelingen. 1. Hybride werken wordt structureler, maar het is niet altijd, overal en voor iedereen weggelegd De SER verwacht dat werkgevers en werkenden…

Lees verder

Nieuwe goedgekeurde Modelovereenkomst freelance auteurs en redactiemedewerkers

de Mediafederatie

Op 13 maart 2022 heeft de Belastingdienst opnieuw zijn goedkeuring gegeven aan deze Modelovereenkomst waardoor bij gebruik er dus geen sprake is van een arbeidsovereenkomst (echte dienstbetrekking). De Modelovereenkomst is voorzien van een aantal geel gearceerde bepalingen. Die bepalingen zijn fiscaal relevant. De opdrachtgever die dit model gebruikt moet die…

Lees verder

Thuiswerkadvies vervalt; hybride werken blijft populair

de Mediafederatie GAU MMA MVW NDP Nieuwsmedia

De laatste coronamaatregelen worden afgeschaft. Dat heeft minister Kuipers op 15 maart 2022 bekendgemaakt. Na twee jaar komt het thuiswerkadvies per direct te vervallen. Vanaf 23 maart geldt er geen mondkapjesplicht meer in het openbaar vervoer. De basisadviezen zoals handen wassen en testen bij klachten blijven nog wel gelden.

Lees verder

Tekst cao voor het Uitgeverijbedrijf 2022-2023 is gereed

de Mediafederatie

De tekst van de nieuwe cao voor het Uitgeverijbedrijf is gereed, aangemeld bij het Ministerie van Sociale Zaken en hier (inclusief nieuwe loontabellen) te raadplegen. Het verzoek tot algemeen verbindend verklaring (avv) volgt z.s.m. na ontvangst van de vereiste documenten (representativiteitscijfers). De nieuwe cao-tekst wordt in de…

Lees verder

Aanvraag Algemeen Verbindend Verklaring nieuw Papiervezelconvenant

de Mediafederatie GAU MMA MVW NDP Nieuwsmedia

Papier Recycling Nederland bereidt een aanvraag van een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van het Papiervezelconvenant voor, nu de onderhandelingen over een nieuw convenant, dat in 2023 moet ingaan, lopen. Nederland heeft één van de hoogste recyclingpercentages van de Europese Unie. Gemeenten en bedrijfsleven werken samen om jaarlijks minimaal 75 procent…

Lees verder

Nieuw: Tech Updates

de Mediafederatie de Mediafederatie Academy GAU MMA MVW NDP Nieuwsmedia

In een half uur up-to-date over belangrijke technologische ontwikkelingen in media- en uitgeefland; dat zijn de Tech Updates.  Geen commercieel praatje, geen acquisitie, geen gespam, geen voorkennis nodig. Wel een ijzersterke inhoudelijke spreker die uitleg geeft over een technologische ontwikkeling en de impact daarvan op media-…

Lees verder

Wat is het doel van Brein, wat kost het en wat brengt het op

de Mediafederatie GAU MMA MVW NDP Nieuwsmedia

Onder het motto ‘Wat kost het niet aanpakken van inbreuk op auteursrechten’ laat de Stichting Brein in onderstaande link zien hoe belangrijk het is om Intellectueel Eigendom te beschermen, wat haar doel is en hoe ze dit doel probeert te bereiken. Van blokkeren tot schadevergoeding eisen. BREIN doel kosten en opbrengst…

Lees verder