Nieuws

Procedure verlenging tijdelijke Covid 19 voorzieningen

de Mediafederatie

In de afgelopen maanden zijn enkele wetten aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer waarmee op mijn beleidsterrein tijdelijke wettelijke voorzieningen zijn gerealiseerd om problemen te verhelpen of voorkomen als gevolg van de beperkingen die voortvloeien uit de COVID-19-maatregelen. Het betreft met name voorzieningen om het vergaderen of (ver)horen langs…

Lees verder

Staatscourant NOW-regeling 2.0

de Mediafederatie

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 juni 2020, 2020-0000085008, tot vaststelling van de tweede tranche van een tijdelijke subsidieregeling tot tegemoetkoming in de loonkosten teneinde de werkgelegenheid onder buitengewone omstandigheden te behouden (Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid). Lees hier het gehele…

Lees verder

Welke regels hanteert de Belastingdienst voor thuiswerkvoorzieningen?

de Mediafederatie

Een deel van de werkgevers heeft hulpmiddelen zoals een laptop of mobiele apparatuur gekocht zodat werknemers kunnen thuiswerken. – Wanneer het gaat om hulpmiddelen die volgens de werkgever noodzakelijk zijn om goed te kunnen werken (noodzakelijkheidscriterium),       hoeven de kosten hiervan niet meegeteld te worden bij het belastbaar…

Lees verder

Hoe zit het met de vaste reiskosten- en vaste kostenvergoeding nu werknemers grotendeels of volledig thuiswerken?

de Mediafederatie

Krijgen werknemers een vaste reiskostenvergoeding, maar werken zij vanwege Corona nu grotendeels of volledig thuis? Dan is het niet nodig de vaste reiskostenvergoeding aan te passen. Zolang de Corona-maatregelen gelden en als de werknemer vóór 13 maart 2020 een onvoorwaardelijk recht kreeg op de reiskostenvergoeding, mogen werkgevers blijven uitgaan van…

Lees verder

NOW en openbaarmaking gegevens

de Mediafederatie

Wie de corona Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) aanvraagt, stemt in met openbaarmaking van een aantal bedrijfsgegevens. Het gaat dan om naam, adres, het verstrekte voorschot en de vastgestelde subsidie. Maar met een Wob-verzoek kunnen ook andere aangeleverde gegevens worden opgevraagd. 5 vragen en antwoorden om duidelijkheid te geven over de…

Lees verder

Regeling NOW 2.0 donderdag 25 juni gepubliceerd

de Mediafederatie

Het kabinet publiceert donderdag 25 juni de nieuwe NOW-regeling met daarin de voorwaarden van deze subsidie uit het tweede noodpakket (juni t/m september). Bedrijven kunnen naar verwachting de NOW-subsidie vanaf 6 juli bij UWV aanvragen. De NOW uit het tweede noodpakket is een voortzetting van het eerste noodpakket, maar kent…

Lees verder

Aanvragen tegemoetkoming TOFA vanaf maandag 22 juni

de Mediafederatie

Flexwerkers die door de coronacrisis hun inkomsten (grotendeels) zijn kwijtgeraakt en geen uitkering kunnen krijgen, kunnen vanaf 22 juni een aanvraag doen voor de tegemoetkoming TOFA. Het aanvraagformulier is vanaf 9.00 uur beschikbaar. Voor wie is de regeling bedoeld? Om van de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) gebruik te…

Lees verder

Arbeidsvoorwaarden in corona-sectoren bespreken en heroverwegen

de Mediafederatie

Ondernemers en vakbonden doen er verstandig aan kritisch te kijken naar eerder gemaakte cao-afspraken als dit herstel van de coronacrisis in de weg staat. Dat schrijven VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN in Arbeidsvoorwaarden in coronacrisis. Andere tijden, andere oplossingen, hun herziene arbeidsvoorwaardennota met aanbevelingen voor werkgevers voor…

Lees verder

Voortgangsbrief ‘werken als zelfstandige’

de Mediafederatie

Met deze vijfde voortgangsbrief informeren de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst, mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Uw Kamer over de huidige stand van zaken en de vervolgstappen ten aanzien van de in het regeerakkoord voorziene maatregelen…

Lees verder