Op weg naar een Europese Open Science Cloud

De realisatie van de European Open Science Cloud (EOSC) komt weer een stap dichterbij, Duitsland en Nederland richten een internationaal kantoor op om het GO FAIR initiatief te ondersteunen, het International Support and Coordination Office (ISCO). Voor meer informatie verwijzen we u naar dit nieuwsbericht van het ministerie van OCW.