Oordeel Hoge Raad: iPad is toch een computer

Moet een iPad worden gezien als communicatiemiddel of computer? Een relevante vraag in het kader van de loonbelasting (mogelijkheid belastingvrij vergoeden of verstrekken aan personeel). Het Hof Amsterdam beschouwde eerder iPads en vergelijkbare tablets als communicatiemiddel. De Hoge Raad oordeelde echter dat een iPad toch een computer is ‘omdat die geheel of gedeeltelijk bedoeld is voor taken die ook met een computer kunnen worden verricht’. Het oordeel van de Hoge Raad is als hoogste rechter doorslaggevend.

Fiscaal onderscheid computer en communicatiemiddel

Tot en met 2014 gold, dat bij een communicatiemiddel gekeken moest worden of het zakelijk gebruik van meer dan bijkomstig belang was (>10 procent) om in aanmerking te komen voor belastingvrije vergoeding of verstrekking aan medewerkers. Voor ‘computers en dergelijke apparatuur’ gold echter, dat het vergoeden en verstrekken alleen onbelast mocht als het zakelijk gebruik minimaal 90 procent was. Een veel zwaardere eis, die naar nu blijkt dus ook voor tablets gold.

Effect invoering Werkkostenregeling

De uitspraak van de Hoge Raad ziet toe op de oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer. Vanaf 2015 is echter de Werkkostenregeling (WKR) verplicht en zijn de oude regels vervallen. Onder de WKR is het eenvoudiger geworden een aantal hulpmiddelen, waaronder de iPad, belastingvrij aan het personeel te verstrekken. Bedrijven kunnen zich vanaf dit jaar beroepen op het ‘noodzakelijkheidscriterium’ als zij vinden dat medewerkers een tablet nodig hebben voor hun werk. Er hoeft dan fiscaal geen rekening te worden gehouden met het privévoordeel voor de werknemer. Het onderscheid tussen een computer en communicatiemiddel is daarmee ook niet meer van belang.