Ook uitgevers kunnen sessievoorstellen indien voor de Surfonderwijsdagen

Dien je sessievoorstel in voor de SURF Onderwijsdagen 2019

Heb jij een inspirerende casus die je wilt delen met het onderwijsveld en die aansluit bij het thema: motor voor versnelling? Dan ontvangen we jouw voorstel graag uiterlijk 17 juni!

Programma met impact

Ook dit jaar stellen we samen met het onderwijsveld een inspirerend en interactief programma samen. Daarin willen laten zien hoe technologie kan bijdragen aan het versnelling van flexibilisering van het onderwijs. Hoe kan ICT in het onderwijs echt impact hebben op de student en de docent? Hoe kan het gebruik van ICT het onderwijs verder brengen? We zoeken inspirerende voorbeelden van instellingen die hun onderwijs op een effectieve en efficiënte manier vernieuwen met behulp van technologie.

Dien je voorstel in

Ben je met onderwijsinnovatie bezig of ken je iemand die dit doet? Heb jij een ronkend voorstel dat je moét delen met collega’s uit andere instellingen? Ben jij de onderwijsinnovator op ‘pole position’, die anderen mee kan nemen in de slipstream? Kom dan presenteren op de SURF Onderwijsdagen. Je kunt voor verschillende typen sessies een voorstel indienen:

  • Demo-sessie: het demonstreren van een product, bijvoorbeeld een app die je hebt gemaakt.
  • Good-practice-sessie: presentatie van een strategisch beleidstraject of een casus waarin je laat zien hoe een vraagstuk is aangepakt.
  • Hands-on workshop: de deelnemers gaan actief aan de slag. Je gaat bijvoorbeeld een app bouwen met ze.
  • Discussiesessie: groepsgesprek met of zonder deskundigenpanel over een specifiek onderwijsinnovatiethema of beleidsonderwerp.

Planning

Dien uiterlijk 17 juni je voorstel in. De programmacommissie van de SURF Onderwijsdagen beoordeelt de inzendingen. Begin juli hoor je of je een sessie kunt verzorgen. De eerste en de tweede spreker van een sessie krijgen ieder 50% korting op de toegangsprijs voor de SURF Onderwijsdagen 2019.

Mogelijkheden voor commerciële partijen

Alleen onderwijsinstellingen kunnen sessievoorstellen indienen. Commerciële partijen die een sessie willen verzorgen op de SURF Onderwijsdagen kunnen hierover informatie opvragen.