Ontslagrecht, antwoord op al je praktische vragen

Het Ontslagrecht is een complexe materie, zeker sinds invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ). Daarom organiseert de Mediafederatie Academy op 22 november aanstaande een bijeenkomst waarin uitgebreid wordt ingegaan op actuele ontwikkelingen. De balans na drie jaar WWZ wordt opgemaakt.

Wat zijn de nieuwe voetangels en klemmen van het ontslag op staande voet en het ontslag vanwege reorganisatie? Is een reorganisatieontslag moeilijker geworden? Hoe om te gaan met de onmogelijkheid zieke werknemers te ontslaan? En welke trends zien we in sociale plannen?

Daniël Maats, Arbeidsrecht Advocaat bij Bruggink & Van der Velden, is gespecialiseerd in dit rechtsgebied en spreekt en publiceert met regelmaat over belangrijke ontwikkelingen. Tijdens deze middagbijeenkomst neemt hij uitgebreid de tijd om jouw specifieke vragen te beantwoorden.

Gezien het belang van dit onderwerp subsidieert de Mediafederatie grotendeels de deelnamekosten voor leden van de bij de Mediafederatie aangesloten brancheverenigingen. Hier lees je alle informatie en kun je je aanmelden.