Onderzoek naar leermiddelen van de toekomst

Het publiekprivate platform voor de educatieve Edu-K laat onderzoeken wat de behoeften van docenten en scholen zijn op het gebied van het vinden van leermateriaal, het volgen van de prestaties van leerlingen in leermateriaal en de mogelijkheid om vanuit leermateriaal te verantwoorden wat een leerling om welke reden heeft gedaan.

Voor het volledige bericht zie de site van de GEU.