NUV reageert op mogelijke herziening Europees consumentenrecht

Volgens het NUV bieden strengere regels niet altijd een oplossing, maar wordt een eerlijk en werkbaar speelveld eerder bereikt door zelfregulering en dialoog met betrokkenen.

Het NUV heeft gereageerd op een consultatie van de Europese Commissie die een mogelijke herziening van het Europese consumentenrecht verkent. De Commissie stelde onder meer vragen over het gebruik van data in ruil voor toegang, het herroepen van overeenkomsten, transparantie en verkoop buiten winkelruimtes.

Het NUV is van mening dat consumentenwetgeving er niet toe mag leiden dat mondige consumenten aanbod mislopen dat potentieel interessant is voor hen.

Verscherping consumentenrechten digitale economie
De Europese Commissie lijkt van mening dat consumenten meer rechten hebben als zij online diensten met geld betalen dan met data. Daarom verkent de Commissie de mogelijkheid om consumentenbescherming uit te breiden naar ‘gratis’ online diensten.

Transparantie, vertrouwen en een goede relatie tussen uitgever en consument zijn essentieel bij het betalen met data. Volgens het NUV zullen uitgevers die data benutten daar zelf zorg voor dragen. Scherpere regels zullen digitale verdienmodellen van uitgevers mogelijk onder druk zetten.

Herroepen van overeenkomsten
In zijn reactie wijst het NUV op het belang van het ontbreken van een herroepingsrecht bij uitgeefproducten. Het kan niet de bedoeling zijn dat consumenten uitgeefproducten, zowel bij abonnementen als bij losse verkoop, altijd binnen veertien dagen gratis kunnen retourneren. Door consumenten teruggestuurde kranten of magazines zullen bijvoorbeeld geen economische waarde meer vertegenwoordigen.

Volgens het NUV is een uitzondering voor uitgeefproducten bij het herroepingsrecht van consumenten proportioneel en gepast. Het is redelijk dat de consument het exemplaar volledig betaalt.

Mogelijke wetgevingsvoorstellen op komst
De Commissie kondigde in mei 2017 al aan het Europese consumentenrecht te willen aanpassen om het online beter te laten functioneren. Doorgaans gebruikt de Europese Commissie de uitkomsten van consultaties als deze om nieuwe wetgeving te onderbouwen.

In de komende periode zal het NUV in samenspraak met zijn leden en de betrokken Europese koepelorganisaties kernboodschappen formuleren over de geconsulteerde onderwerpen, om de collectieve belangen van Nederlandse uitgevers optimaal te kunnen behartigen. Ook trekt het NUV branche-overstijgend op met VNO-NCW/MKB-Nederland en BusinessEurope.