NOW en openbaarmaking gegevens

Wie de corona Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) aanvraagt, stemt in met openbaarmaking van een aantal bedrijfsgegevens. Het gaat dan om naam, adres, het verstrekte voorschot en de vastgestelde subsidie. Maar met een Wob-verzoek kunnen ook andere aangeleverde gegevens worden opgevraagd. 5 vragen en antwoorden om duidelijkheid te geven over de Wob en deze openbare publicatie.

1. Wat is een Wob-verzoek?

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) maakt het mogelijk om alle informatie van overheidsorganen op te vragen. Als je subsidie aanvraagt bij een overheidsinstantie, bijvoorbeeld de NOW, kan het dus zijn dat gegevens van jouw bedrijf onderdeel zijn van de opgevraagde informatie. En dat kan informatie met voor jouw bedrijf commerciële waarde zijn, waarvan je niet wilt dat de concurrent die in handen krijgt. Denk hierbij aan financiële gegevens als omzet en winst, informatie over je marketingstrategie en productieprocessen.

2. Hoe werkt een Wob-verzoek?

Karien Lagrouw, advocaat bij TK advocaten notarissen in Leiden en Wob-specialist, schetst het proces: “Een Wob-verzoek dien je in bij een bestuursorgaan. Dat kan een gemeente zijn, een provincie of de Rijksoverheid, maar ook een Waterschap of KVK. Het bestuursorgaan neemt in principe binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek een beslissing.” Uitgangspunt van de wet is openbaarheid, maar het bestuursorgaan mag een Wob-verzoek weigeren. Er zijn dwingende en relatieve weigeringsgronden. Zo is een verzoek om informatie die de staatsveiligheid kan schaden een voorbeeld van een dwingende weigeringsgrond. Deze informatie wordt nooit openbaar gemaakt.”

3. Hoe zit dat met bedrijfsinformatie?

Het openbaar maken van bedrijfsinformatie is een relatieve weigeringsgrond. Dat betekent dat het bestuursorgaan bepaalt of het belang van het openbaar maken van de bedrijfsinformatie zwaarder weegt dan jouw bedrijfsbelang. Als dat zo is, dan stelt het bestuursorgaan je op de hoogte met een concept besluit. Je kunt dan een zienswijze indienen om openbaarmaking te voorkomen. Als het besluit toch wordt doorgezet, kun je hiertegen in bezwaar en (hoger) beroep gaan. Als je door de hoogste bestuursrechter in het gelijk wordt gesteld, mag het bestuursorgaan de informatie definitief niet openbaar maken.

4. Schaadt openbaarmaking mijn bedrijf?

Frank Ponsioen, voormalig accountant en mede-eigenaar van mkb-adviseurs Klankboard B.V., is daar niet zo bang voor. “Het klopt dat de balans en de verlies- en winstrekening inzicht geven in je omzet, je brutomarges en je kostenpatroon. Maar als ondernemer ken je als het goed is je markt en je concurrenten. Alleen zo kun je je onderscheiden. De cijfers van je concurrent zijn dan geen verrassing. En jouw cijfers zijn dat niet voor je concurrent. Daar komt nog bij dat ondernemers die vanuit een BV opereren hun jaarstukken sowieso moeten deponeren bij KVK. Die cijfers zijn dus al openbaar.” Anders is het als het om je productieproces, een recept of je marketingstrategie gaat. “Dat zijn bedrijfsspecifieke zaken die je voordeel opleveren ten opzichte van je concurrent. En dat voordeel wil je niet kwijt.”

5. Wat kun je zelf doen?

Lagrouw: “Bestuursorganen gaan zeker niet zomaar over tot het openbaar maken van bedrijfsgevoelige informatie op een gedetailleerd niveau. Maar het kan wel gebeuren, nadat is gevraagd om een zienswijze. Daarom adviseert Lagrouw ondernemers in ieder geval boven alle stukken die met overheidsinstanties worden gedeeld ‘Vertrouwelijk’ te zetten. Dit kan boven het gehele stuk, of per alinea of zelfs per zin. Het laatste zorgt ervoor het bestuursorgaan nauwkeurig per onderdeel van de (bedrijfsgevoelige) informatie kan besluiten het wel of niet openbaar te maken.

Je kunt met al je vragen over corona terecht bij het KVK Coronaloket.