NOW-3 op hoofdlijnen: wat u moet weten voor de aanvraag

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid, de NOW, wordt in het kader van het derde steun- en herstelpakket gecontinueerd. Het loket voor de aanvraag voor de derde NOW-tranche is opengegaan bij het UWV vanaf 16 november. In de download vindt u een overzicht van de voorwaarden die voor de verschillende tranches gelden. Een samenvatting op hoofdlijnen is een versimpeling van de integrale regeling. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. Wijzigingen in de NOW-3 ten opzichte van de NOW-2 zijn in het document vet weergegeven.

Houd ook de AWVN-site de komende tijd in de gaten voor eventuele wijzigingen tijdens de looptijd van de NOW-3. Zowel de NOW-1 als de NOW-2 werden tussentijds op onderdelen aangepast.

Na de NOW-1 en de NOW-2 is er sinds 1 oktober 2020 de NOW-3. Nu gelijk voor een periode van 9 maanden, om ondernemers voor een langere periode helderheid, rust en tijd te geven. De 9 maanden zijn wel onderverdeeld in 3 tranches van 3 maanden, die separaat van elkaar kunnen en moeten worden aangevraagd. De 3 tranches worden de derde, vierde en vijfde tranche van de NOW genoemd, waarmee de NOW-1 en 2 met terugwerkende kracht de eerste en tweede tranche van de NOW zijn.

De verwachte subsidie-uitgaven voor de NOW-3 bedragen € 5,3 miljard over een periode van 9 maanden (3 tranches van 3 maanden), maar het bedrag kan aanzienlijk oplopen bij verdere contact beperkende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beteugelen.

Het basisprincipe blijft hetzelfde. Het percentage omzetdaling in een meetperiode, nu van drie maanden, ten opzichte van een kwart van de omzet over 2019, is de basis voor een subsidie op de loonkosten over een vaste periode van drie maanden. Om ondernemers niet te zeer laten wennen aan de NOW-subsidies, worden de 3 tranches wel versoberd. Het aan de omzetdaling gerelateerde vergoedingspercentage wordt geleidelijk afgebouwd van 80%, naar 70%, naar 60%. De minimale omzetdaling om voor de subsidie in aanmerking te komen gaat vanaf de vierde tranche naar 30%, en de maximaal te subsidiëren loonsom per werknemer gaat bij de vijfde tranche naar éénmaal het maximum dagloon.

Daar staat tegenover dat er rekening mee wordt gehouden dat de crisis ook leidt tot permanente economische veranderingen, en dat niet alle werkgelegenheid behouden kan blijven: de boetes bij ontslagaanvragen zijn verdwenen, en er wordt steeds iets minder op de subsidie gekort bij een dalende loonsom ten opzichte van de referte loonsom (juni 2020).

Het UWV-loket voor de derde aanvraagperiode (tegemoetkoming voor de periode oktober, november en december 2020) staat open van 16 november tot en met 13 december 2020.