Noodpakket en flexarbeid

De Stichting van de Arbeid heeft in een brief d.d. 14 april aan minister Koolmees bepleit om de NOW aan te passen ten behoeve van voor werknemers met een oproepcontract of tijdelijke arbeidsovereenkomst, zodat door hen geen beroep hoeft te worden gedaan op de WW of de bijstand.

Om de NOW- regeling beter te laten werken, is volgens de Stichting van de Arbeid een aantal aanpassingen noodzakelijk. De aanpassingen betreffen nadrukkelijk drie volgtijdelijke stappen:
– stimuleren dat werkgevers werknemers in dienst houden;
– rekening houden met de allocatiefunctie van de uitzendsector;
– het creëren van een ‘corona-vangnet’ waarmee werknemers die toch te maken krijgen met een beëindiging van het dienstverband, gecompenseerd worden zonder een beroep te hoeven doen op de WW of de bijstand.

De brief kunt u hier vinden.