Nieuwsbrief Stichting PRO en UvO

Stichting PRO en UvO stelden een informatieve nieuwsbrief samen met daarin deze keer een infographic over de verdeling van de reprogelden en veranderingen in de vergoedingen.