Nieuwe Reprorecht verdeling goedgekeurd door CvTA

Uitgevers mogen weer meedelen in digitale opbrengsten Reprorecht en krijgen alsnog ingehouden deel uitgekeerd.

Op 21 januari heeft het College van Toezicht Auteursrechten goedkeuring gegeven aan de afspraken die de Mediafederatie heeft gemaakt samen met LIRA, Pictoright, PRO en Reprorecht zelf om te komen tot een nieuwe verdeelsleutel voor de zogenaamde Reprorechtgelden. Die afspraken, in november 2019 vastgelegd in een Hoofdlijnenakkoord en ook in een nieuw Reglement Uitkeringen, komen erop neer dat deze gelden zoals tot enkele jaren geleden (voor de uitspraak van het Europese Hof in de zaak HP/Reprobel) 50/50 verdeeld worden tussen makers en producenten.

Deze zaak speelt dus al geruime tijd, maar vorig jaar weigerde het CvTA nog de noodzakelijke goedkeuring te geven aan het nieuwe Reglement Uitkeringen waardoor een deel van de gelden die voor uitgevers waren bestemd, moesten worden gereserveerd. Deze gelden die u eigenlijk in 2020 had moeten ontvangen, worden nu vanzelfsprekend alsnog binnenkort door PRO uitgekeerd. PRO zal hierover nadere informatie verstrekken aan alle uitgevers.

De Mediafederatie en de brancheorganisaties zijn zowel bij de totstandkoming van de afspraken als bij de procedure tegen het CvTA nauw betrokken geweest. Alle betrokken partijen, LIRA, Pictoright, Reprorecht, PRO en de Mediafederatie (namens alle brancheorganisaties) hebben in dit dossierĀ  eensgezind opgetreden met deze positieve uitkomst voor de uitgevers.

Lees hier Besluit op de bezwaren