Nieuwe NOM bereikscijfers beschikbaar

Veel magazines in de categorieën vrouwen, opinie en jongeren zien hun bereik stijgen.

Het bereik van print magazines is in het algemeen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (NPDM 2018 vs NPDM 2017) stabiel gebleven (index 99). Dit blijkt uit de laatste NOM Print & Doelgroep Monitor 2018-II die op 26 juli is gepubliceerd.

Voor het volledige bericht zie de site van Magazine Media Associatie (MMA).