Nieuwe afkoopregeling auteursrecht hogescholen

Nieuwe afkoopregeling auteursrecht hogescholen

Stichting UvO, de auteursrechtenorganisatie van én voor uitgevers die actief zijn in het hoger onderwijs (hbo’s en universiteiten) heeft met de Vereniging Hogescholen (VH) een nieuwe afkoopregeling afgesloten. Het nieuwe contract loopt tot en met 31 december 2023 en kan met maximaal één jaar verlengd worden.

Deze regeling gaat over het (her)gebruik van content in het hoger onderwijs en geldt zowel voor papieren readers en syllabi als voor digitaal gebruik op Blackboard, Canvas, e.d.. Docenten kunnen voortaan tot en met 50 pagina’s overnemen uit artikelen, boeken, etc., mits dat maximaal 25% van het oorspronkelijke werk is. Ook kunnen zij tot 50 afbeeldingen gebruiken in presentaties, waarvan maximaal tien afbeeldingen van dezelfde maker.

Ten opzichte van de oude regeling zijn de voorwaarden verruimd en hoeft een hogeschool minder vaak toestemming aan te vragen. Ook is de administratieve rompslomp voor de hogescholen verminderd. Makers en uitgevers profiteren ook van deze regeling, omdat zij een eerlijke vergoeding krijgen voor het gebruik van hun werk in het hbo. Alle onderwijsinstellingen betalen voortaan hetzelfde bedrag per student voor de afkoop.

De afkoopregeling is niet bedoeld voor overnames van meer 25% van het werk (of meer dan 50 pagina’s). Dergelijke overnames zijn onwenselijk en eenvoudig te voorkomen door studenten het werk te laten aanschaffen of afspraken te maken met uitgevers over het aanbieden van maatwerk. Als er in uitzonderlijke gevallen meer dan 25% van het werk of meer dan 50 pagina’s wordt aangeboden aan studenten, kan er nog steeds toestemming aangevraagd worden. Stichting UvO blijft het centrale aanspreekpunt om toestemming te verkrijgen voor overnames tot 1/3 van het oorspronkelijke werk. Nog grotere overnames vereisen altijd de toestemming van de uitgever van het werk.

Wil je inzage in de details van de nieuwe regeling? Nineke van Dalen stuurt de regeling op verzoek toe aan leden van MVW.