Nieuw: Convenant e-lending met KB, bibliotheken, auteurs en uitgevers

Dit convenant heeft betrekking op de uitlening van e-boeken voor de algemene markt en is in die zin ook relevant voor MVW-uitgevers die boeken verhandelen in de consumentenmarkt.