Modelovereenkomsten freelance auteurs en redactiemedewerkers

De Belastingdienst heeft alle voorgelegde modelovereenkomsten voor auteurs en redactiemedewerkers goedgekeurd en voorzien van geel gearceerde bepalingen. Die bepalingen zijn fiscaal relevant. De opdrachtgever die een model gebruikt moet die geel gearceerde bepalingen ongewijzigd overnemen om te voorkomen dat de vrijwarende werking vervalt. Het is in principe ook voldoende om in een opdrachtbevestiging te verwijzen naar het goedkeuringsnummer dat de Belastingdienst aan het contract heeft gegeven. Dat nummer is te vinden onder nr. 4 van de analyse van de Belastingdienst. Maar let op: het buiten toepassing laten van de gelijkgesteldenregeling en thuiswerkersregeling moet schriftelijk en de freelancer moet daarmee expliciet akkoord gaan voordat hij wordt uitbetaald. Binnenkort zal de Belastingdienst de goedgekeurde modelovereenkomsten voor de uitgeefsector ook op haar eigen website publiceren. 

U moet inloggen om dit te kunnen bekijken
Wachtwoord vergeten?