MKB-ontzorgverzekering per 1-1-2020: afspraken over loondoorbetaling bij ziekte voor ondernemers

Minister Koolmees van SZW heeft op 20 december 2018 afspraken gepubliceerd die namens het kabinet zijn gemaakt met MKB-Nederland, VNO-NCW, LTO Nederland en het Verbond van Verzekeraars over een MKB Ontzorgverzekering met ingang van 1 januari 2020.

Met deze verzekering is de loondoorbetaling bij ziekte afgedekt en nemen professionals de regie en een groot deel van de re-integratie- en andere verplichtingen over van de werkgever.
Voorts komt er in 2021 een financiële tegemoetkoming voor MKB-bedrijven tot 25 fte.

Zie de belangrijkste afspraken over de wettelijke maatregelen en de nieuwe Ontzorgverzekering, alsmede een infographic.