MKB-Nederland: Update 11 maart 2021

Beste leden van het algemeen bestuur,

Het ziet er naar uit dat de TVL voor het tweede kwartaal wordt verhoogd naar 100 procent en ook de TONK wordt uitgebreid. Voor die extra steun is een meerderheid in de Tweede Kamer en vanochtend bij het bestuurlijk overleg werd duidelijk dat het kabinet dit waarschijnlijk overneemt.

Dat is op zich goed nieuws. We hebben nadrukkelijk voor die 100 procent TVL gepleit, al weten we allemaal dat 100 procent TVL niet 100 procent vergoeding betekent. Het komt wat mij betreft ook te laat en het is voor veel ondernemers nog altijd niet genoeg. Het is weer een stapje vooruit.

De verdubbeling van de TONK gaat vergezeld van een Haagse richtlijn voor gemeenten, die moet zorgen voor meer harmonisering in de toepassing van de regeling. Dat is een goede zaak, want nu kan die toepassing per gemeente verschillen, afhankelijk van het budgettaire beslag op lokaal niveau.

We hebben vanochtend met de betreffende ministers verder uitvoerig gesproken over een herstelplan, dat ervoor moet zorgen dat ondernemers – als het virus eenmaal is ‘verslagen’ – ook weer vooruit kunnen kijken en weer kunnen gaan groeien. Dat kan alleen als de overheid ondernemers helpt om over de opgebouwde schuldenberg te komen, bijvoorbeeld via achtergestelde leningen en het veel langer uitsmeren van de schuld aan de fiscus, vergelijkbaar met de regeling voor studiefinanciering.

Routekaart

Ook praten we met het kabinet over aanpassing van de routekaart, inclusief de inzet van testen. De capaciteit is daarvoor opgebouwd, het is nu tijd om die te gaan inzetten. Ons doel is uiteraard om daarmee snel meer mogelijk te maken en sectoren te openen die op grond van de besmettingscijfers anders nog heel lang zouden moeten wachten, zoals de evenementenbranche. Daarbij moet gezegd: wat open kan zonder testen, móet open zonder testen, zoals restaurants, terrassen, detailhandel.

Wat dat betreft was de persconferentie van maandag opnieuw een teleurstelling, al hadden we eigenlijk niet anders verwacht. De detailhandel mag weer net iets meer, maar het blijft voor ons moeilijk te verteren dat het kabinet niet een stapje verder durft te gaan, terwijl er voor/van alle gesloten sectoren plannen en protocollen liggen om veilig weer (deels) aan de slag te gaan.

Vakantiegeld

Dat de TVL wordt verhoogd, is daarom ook niet meer dan terecht. Elke dag dat deze lockdown voortduurt, zakken ondernemers immers verder weg in een moeras van financiële problemen. Gemeenten die de lokale lasten verhogen doen daarbij nog een duit in het zakje. Een extra bottleneck is dat de periode van het vakantiegeld er weer aankomt. Vorig jaar al hadden veel ondernemers moeite die (tijdig) uit te betalen, terwijl we toen nog maar net in de crisis zaten en veel bedrijven nog buffers hadden. Die zijn nu weg. Het onderwerp vakantiegeld is er dus ook eentje dat we met het kabinet bespreken.

Het enige lichtpuntje van de persconferentie van maandag is dat het kabinet nu voor het eerst enig zicht biedt op een gedeeltelijke heropening van de economie vanaf eind maart, met onder meer de openstelling van de terrassen. We pleiten al veel langer voor een gedegen heropeningsplan en een duidelijk tijdpad, dat ondernemers een stip op de horizon geeft. Aan dat laatste wordt nu gewerkt. Probleem is en blijft dat alles met een grote onzekerheid omgeven blijft. De derde golf, de verdere opmars van de Britse variant, dat kan zo weer roet in het eten gooien. Daarom is het zo ongelooflijk belangrijk om meer te gaan doen met testen en echt vaart te maken met het vaccineren.

Verkiezingen

En dan zijn er nog de verkiezingen, volgende week. We hebben de afgelopen twee weken een aantal lijsttrekkers – Sigrid Kaag, Mark Rutte, Wopke Hoekstra- op bezoek gehad en samen met leden ook gesprekken gevoerd met (kandidaat)Kamerleden van vrijwel alle partijen. Ze zijn allemaal doordrongen van de problemen in met name het mkb en hebben ook vrijwel allemaal plannen om dat mkb verder te steunen en weer ruimte te geven. Niettemin verhoogt ook elke partij de lasten voor het bedrijfsleven, zij het de een aanmerkelijk meer dan de ander. De politieke consensus dat het kennelijk oké is om midden in een crisis de lasten voor ondernemers te verhogen, die begrijp ik niet. Alle partijen willen investerend en duurzaam de crisis uit, maar beseffen kennelijk onvoldoende dat dat niet lukt als je de investeringsruimte van ondernemers verder beperkt. De meeste partijprogramma’s zijn in september al geschreven, toen het erop leek dat we het ergste van corona gehad hadden. Laten we ervan uitgaan dat ze hun plannen heroverwegen op grond van de situatie nu.

Hartelijke groet,
Jacco Vonhof
Voorzitter
Koninklijke Vereniging MKB-Nederland
E-mail: voorzitter@mkb.nl
Telefoon: +31 (0)70- 3490142
Website: www.mkb.nl
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag