Met NOW rekentool berekent u snel op hoeveel subsidie u aanspraak maakt

Sinds gisteren kunt u de tijdelijke noodmaatregel overbrugging behoud werkgelegenheid (NOW) aanvragen. Hiermee krijgt u een voorschot op de loonkosten. Het voorschot is gebaseerd op de lonen die u in januari van dit jaar heeft uitbetaald en de verwachte omzetdaling gedurende drie kalendermaanden. Met de NOW-rekentool van AWVN krijgt u direct inzicht in de hoogte van de voorlopige subsidie, het voorschot en de maandelijkse termijnen. Klik hier voor de rekentool.