Met AWVN-rekentool berekent u snel hoogte subsidiebedrag NOW-2

Sinds deze week kunt u de NOW-2 subsidie aanvragen. Met de NOW-2 rekentool berekent u zowel het voorschot als de verwachte uiteindelijke subsidie. Deze zogenoemde nacalculatie kan voor u van belang zijn als u inschat dat de gemiddelde loonsom per maand in de subsidieperiode (juni t/m september) beduidend lager is dan de loonsom van maart. Eventuele kortingen op de subsidie kunt u uitsplitsen.

Tevens berekent de NOW-2 tool wat de korting op de subsidie is als u ontslagaanvragen bij het UWV indient en wat daarnaast het effect is van de eventueel van toepassing zijn korting van 5% bij verplichte meldingen o.g.v. de Wet melding collectief ontslag (WMCO). Deze laatste korting blijft overigens achterweg indien u na het doen van de melding een akkoord is gesloten met de belanghebbende vakbonden, of bij gebreke daaraan met de OR of PVT, over het aantal ontslagen. Of, als dit akkoord niet kon worden bereikt, partijen gezamenlijk de Stichting van de Arbeid hebben verzocht te beoordelen of het voorgestelde aantal ontslagen noodzakelijk is.

In de uitgebreide NOW-2 tool wordt als eerste stap het voorschot bepaald. In de tweede stap wordt dus op basis van uw verwachte loonsom in de subsidieperiode en de eventueel bijgestelde omzetdaling berekend of u een terugvordering of een nabetaling op het verkregen voorschot kunt verwachten, waarbij inzichtelijk wordt gemaakt op basis van welke elementen de verwachte aanpassingen of kortingen op de voorlopige subsidie zijn gebaseerd (lagere loonsom, hogere of lagere omzetdaling of “boete”). De NOW-2 tool is dus zeer geschikt om regelmatig op basis van uw meest actuele gegevens een nieuwe inschatting te maken van de subsidie die u uiteindelijk kunt verwachten.

Aanvragen voor subsidie in het kader van de Tweede tijdelijke noodmaatregel voor behoud van werkgelegenheid (NOW-2; regeling gepubliceerd in de Staatscourant van 25 juni 2020) zijn mogelijk vanaf 6 juli tot en met 31 augustus 2020. 

Klik hier voor de AWVN NOW-rekentool.