Meer vertrouwen Europese consument in digitale economie

Europese consumenten doen steeds vaker online aankopen en vertrouwen de digitale markt meer, maar de Europese Commissie ziet ruimte voor verbetering.

Dat blijkt uit het jaarlijkse ‘Scoreboard’ van de Europese Commissie dat het consumentenvertrouwen in de Europese digitale economie meet.
Het scorebord laat een forse toename van het vertrouwen van consumenten in e-commerce zien. In tien jaar tijd is het percentage Europeanen dat online koopt bijna verdubbeld, van 29,7 procent in 2007 tot 55 procent in 2017.

De Europese Commissie ziet per lidstaat grote verschillen in de resultaten, maar concludeert dat de kennis van consumenten over hun rechten, ondanks een verbetering, nog steeds gering is.
Ook zijn ondernemers onvoldoende bekend met consumentenrechten en kan de snelheid van de klachtenafhandeling worden verbeterd.

Nieuwe consumentenwetgeving aangekondigd
De Europese Commissie kondigde onlangs aan dat het Europese consumentenrecht in de komende jaren wordt aangepast zodat het beter functioneren in het digitale tijdperk.
Volgens de Commissie worden consumenten nergens zo goed beschermd als in Europa, maar moet er meer duidelijkheid komen over handhaving van consumentenrechten.

Věra Jourová, verantwoordelijk eurocommissaris voor Justitie en Consumentenzaken: ‘Met de toekomstige voorstellen willen we ervoor zorgen dat sterke consumentenrechten zowel online als offline gelden.’

Internetondernemers terughoudend
Ondanks het gestegen consumentenvertrouwen zijn veel internetondernemers terughoudend uit angst voor fraude en wanbetalers. Slechts vier van de tien zeggen komend jaar goederen over de grens aan te bieden.
Ook verschillen in btw-tarieven en andere nationale regels weerhouden hen ervan hun digitale activiteiten uit te breiden.

De Commissie benadrukt dat de nieuwe consumentenregels ook moeten zorgen voor meer rechtszekerheid voor bedrijven met grensoverschrijdende activiteiten.

Het NUV zal zich blijven inzetten voor een acceptabele balans tussen de belangen van consumenten en die van uitgevers.