Loonafspraken marktsector veel lager

Vorige maand bedroeg de gemiddelde loonafspraak 2,6 procent, iets lager dan vóór het begin van de coronacrisis, zo meldt de AWVN. Achter dat gemiddelde gaat echter een tweedeling schuil tussen lagere afspraken in de marktsector (1,8 procent sinds de crisis) en hogere afspraken in de collectieve sector (3,5 procent). Voor de crisis was het maandgemiddelde bij bedrijven nog ruim 3 procent.

In de maand mei werden 9 cao-akkoorden gesloten; een fractie van het normale aantal (40) in deze maand. Tot dusver zijn in 2020 94 cao’s tot stand gekomen. In een normaal jaar is dat het dubbele.
In de meeste bedrijven en bedrijfstakken ligt het cao-overleg momenteel stil. Gewoonlijk zijn april, mei en juni juist zeer drukke cao-maanden met vele tientallen nieuwe cao’s.
De AWVN verwacht dat vooral in de marktsector de maandgemiddelden de komende tijd verder zullen dalen. Dat beeld kan wel gemakkelijk veranderen als er meer cao’s worden afgesloten.