Literaire steun gezocht voor onze mannen en vrouwen in Litouwen

Nederland neemt deel aan de VN inzet in Litouwen door middel van de afvaardiging van meer dan 200 militairen. De inzet is genaamd “enhanced Forward Presence”, meer hierover vindt u hier.

De GAU ontving het volgende verzoek dat we graag onder uw aandacht brengen.
“Ik ben humanistisch geestelijk verzorger bij het Ministerie van Defensie. Binnen zeer afzienbare tijd vertrek ik naar Litouwen om onze militairen 3 maanden bij te staan.
Naast het bieden van geestelijke ondersteuning wil ik een bibliotheek aanleggen met boeken van Nederlandse & Belgische uitgevers.
Ja, onze mannen en vrouwen werken daar hard, maar hebben genoeg tijd voor het lezen van een boek.
En wat ontspant nu beter dan een goed boek.
Hiervoor zou ik graag uw hulp willen vragen: wij zijn op zoek naar uitgevers die presentexemplaren (recensie exemplaren) over hebben. Wij weten een goede bestemming!

Mochten er Engelstalige boeken bij zitten: geen probleem, wij maken deel uit van een internationale troepenmacht, dus ook een Engelstalig boek is zeer welkom!

De verzending is binnen Nederland (wij zorgen ervoor dat de boeken in Litouwen komen).

Bent u dus die uitgever die nog een goede bestemming  zoekt voor zijn presentexemplaren stuur ze aan:
Frederikkazerne
Diensten Geestelijke Verzorging
T.a.v. mevr. J.M. Plat/gebouw 101/kamer 0.10ovv “bieb litouwen”
Postbus 90701
2509 LS  Den Haag

Voor meer informatie kunt terecht bij, humanistisch raadsvrouw Ank van Harinxma, 06 2245 3034, of per mail: ACEW.v.HarinxmaThoeSlooten@mindef.nl